Відношення «людина-Бог» у «філософії серця» П. Юркевича

  • Valeriy Stetsenko

Анотація

Розглянуто оригінальну версію християнського кордоцентризму Памфіла
Юркевича, пов’язану з розробкою фундаментальних положень філософської
теології православного богослов’я. Проаналізовано вагомий внесок цього
видатного українського філософа в розвиток вітчизняної традиції «філософії
серця» – вчення про «внутрішню людину», «людину серця», специфіку його
філософування про релігію, віру, Бога. Досліджено головні ідеї християнського
кордоцентризму, сформульовані П. Юркевичем у його відомій праці «Серце та
його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого».
Ключові слова: «філософія серця», філософська теологія, кордоцентризм,
християнізований платонізм.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ : ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ