Національна ідея як чинник розвитку громадянського суспільства та подолання духовної кризи

  • Vasyl Pasychnyk

Анотація

Проаналізовано основні перешкоди розвитку громадянського суспільства в
Україні. Розглянуто духовну кризу українського суспільства та роль громадських
ініціатив в їх подоланні. Розкрито роль духовного виміру української національної
ідеї в духовному оздоровленні та розвитку громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські ініціативи, духовна криза,
національна ідея, українська національна ідея.

Опубліковано
2020-12-27
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА