«З історії релігійної думки на Україні» Михайла Грушевського в оцінках сучасників

  • Vitalii Telvak
  • Vasyl Pedych
  • Viktoria Telvak

Анотація

Досліджується проблема рецепції праці Михайла Грушевського «З історії
релігійної думки на Україні» в історіографії першої третини ХХ ст.
Проаналізовані критичні відгуки західноукраїнських, емігрантських та
радянських суспільствознавців. Зроблено висновок про значну заполітизованість тогочасного грушевськознавчого дискурсу.
Ключові слова: Михайло Грушевський, «З історії релігійної думки на Україні», історіографія, рецензія, дискусія.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ