Праваслаўная церква і стараверства заходніх губерніяў у правовой сістэме Расыйскай ымперьи канца XVIII – пачатку ХХ ст.: гыстрарыяграфыя праблемы

  • Alena Filatava
  • Valiantsina Yanouskaya

Анотація

Проблема зміцнення позицій православної церкви, ставлення уряду до
старообрядництва у західних губерніях Російської імперії наприкінці XVIII
– на початку XX ст. досить поверхово досліджена. Кінець ХХ – початок ХХІ
ст. став часом зародження і становлення сучасної школи історичних
досліджень з конфесійної історії Росії, України, Литви і Білорусі, в яких на
підставі вивчення великої кількості архівних матеріалів появились нові
погляди на зазначену проблему.
Ключові слова: Російська імперія, західні губернії, православна церква, старообрядництво, духовенство.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІОСОФІЯ