Відродження Української автокефальної православної церкви у 1941-1943 рр. (за матеріалами Державного архіву Рівненської області)

  • Maryna Khomych

Анотація

Зроблено спробу дослідити основні причини та умови проголошення
автокефалії Української православної церкви в роки Другої світової війни
на основі матеріалів фондів Державного архіву Рівненської області.
Проаналізовано процес об’єднання Української автокефальної православної та Української автономної православної церков й особливості
церковного життя на Волині у 1941-1943 рр., звернена увага на роль окремих вищих церковних ієрархів в українізації церкви.
Ключові слова: християнство, православ’я, Польська автокефальна
православна церква, Українська автокефальна православна церква,
Українська автономна православна церква, митрополити, Діонісій (Валединський).

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ XX СТ.