Виховний потенціал духовної спадщини митрополита Андрея Шептицького

  • Victoria Dubyk
  • Yakiv Syslyuk

Анотація

Аналізується релігійна, національно=патріотична, політична, громадська,
просвітницька діяльність митрополита Андрея Шептицького через призму
значення його духовної спадщини для виховання сучасних українців.
Ключові слова: духовна спадщина, національно=духовне відродження,
консолідація української нації, Греко=католицька церква, релігійний
світогляд, патріотизм, просвітницька діяльність.

Опубліковано
2020-12-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ XX СТ.