Модифікація проповідей православного духовенства під впливом радянської модернізації (1920–30 рр. ХХ ст.)

  • Tetiana Savchuk

Анотація

Розглядається вплив поліконфесійності, суспільно=політичного життя на
зміст проповідей православного духовенства в 1920–30-і рр. Простежується опосередковане втручання радянської держави в практику
проповідування.
Ключові слова: православне духовенство, проповіді, антирелігійна політика, репресії, радянська модернізація.

Опубліковано
2020-12-22
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В УМОВАХ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ