На стыку веры і палітыкі: касцёльныя дэмаршы 1861–1862 гг. у Расійскай імперыі

  • Alena Firynovich

Анотація

У статті досліджено специфіку маніфестаційного етапу повстання 1863–
1864 рр. в Російській імперії, а саме переважаючe формі його прояву –
костельним демаршам. Охарактеризовано їхні основні види та комплекс
рис. Показано значення цих акцій як одного з елементів культури
політичного протесту другої половини XIX ст.
Ключові слова: костельні демарші, повстання 1863–1864 рр., західні
губернії, Російська імперія.

Опубліковано
2020-12-22
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)