Рымска-каталіцкія брацтвы ў заходніх губернях Расійскай імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.

  • Raisa Zianiuk

Анотація

У статті досліджено форми римсько=католицьких братств у західних
губерніях Російської імперії в кінці XVIII – на початку ХХ ст., основні напрями
їхньої діяльності, а також політику імперської влади щодо можливості
існування таких релігійних об’єднань віруючих.
Ключові слова: римсько-католицька церква, братства, Російська імперія, XVIII ст., XIX ст., XX ст., західні губернії.

Опубліковано
2020-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)