Релігійне становище на Поділлі наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

  • Bohdan Khikhlach

Анотація

Розглядається релігійна ситуація на подільських землях після поділу Речі
Посполитої в кінці XVIII ст. На цій території відбулася ліквідація Унійної
церкви, втрата потужних позицій католицизму та заміна його російським
православ’ям.
Ключові слова: католицизм, православ’я, унія, Церква.

Опубліковано
2020-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)