Трансформації культової-обрядової практики уніатської Холмської єпархії впродовж 30-х – першої половини 70-х рр. 19 ст. та їхні соціокультурні наслідки

  • Nadia Stokolos

Анотація

З’ясовуються чинники, перебіг та наслідки радикальних змін культово-обрядової практики уніатського населення Холмщини і Південного
Підляшшя як важливої складової урядової програми інкорпорації уніатської Холмської єпархії до складу Російської Православної Церкви, яка
завершилася в березні 1875 р.
Ключові слова: Греко=Уніатська Церква, уніатська Холмська єпархія, Російська Православна Церква, російське самодержавство.

Опубліковано
2020-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)