Парламентська діяльність греко-католицького парафіяльного духовенства Галичини в 90-х роках ХІХ ст.

  • Natalia Kolb

Анотація

У статті досліджується участь греко=католицького парафіяльного
духовенства Галичини в організації й проведенні виборів до місцевих,
крайового і державного органів влади, а також діяльність священиків як
депутатів Галицького сейму і Державної Ради протягом 90-х років ХІХ ст.
Також окреслюються очікування українських світських кіл стосовно
парламентської діяльності кліру й позиція щодо цього самих священиків.
Ключові слова: Галичина, греко=католицьке парафіяльне духовенство, вибори, парламентська діяльність.

Опубліковано
2020-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)