Церковні печатки Каньчузького деканату Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.

  • Iryna Skochylias

Анотація

На прикладі Каньчузького деканату розглядаються особливості
функціонування парафіяльних та деканатського штемпелів у
Перемиській греко=католицькій єпархії. Простежено їхню еволюцію
за різними параметрами: матеріали для відбитків, форма, розміри,
легенда, сюжетне зображення.
Ключові слова: печатки, відтиски, Каньчузький деканат, легенда, сюжетне зображення.

Опубліковано
2020-12-20
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)