Українська фунеральна традиція середини XVIII ст. (латиномовний панегірик 1747 р. на честь київського митрополита Атанасія Шептицького)

  • Juliana Tatianina

Анотація

Здійснено текстологічний аналіз унікального літературного твору –
посмертного панегірика, написаного у 1747 р. Мойсеєм Богачевським,
що репрезентує традицію латино= та польськомовних похвальних творів в
українських землях першої половини XVIII ст. На основі наративу панегірика
реконструйовано перебіг траурних церемоній під час похорону львівського
владики (1715=1746) і предстоятеля Унійної церкви (1729=1746) Атанасія
Шептицького – блискучого представника культурно=релігійної традиції
«Slavia Unita».
Ключові слова: Атанасій Шептицький, епітафія, панегірик, Унійна церква.

Опубліковано
2020-12-16
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (XVI – КІНЕЦЬ XVIII СТ.)