Проблема християнства та церкви Київської Русі на сторінках міжвоєнних львівських греко-католицьких історико-церковних видань

  • Lidia Tymish

Анотація

Розглядається внесок українських учених, які жили у Львові у міжвоєнний
час, у дослідження історії поширення християнства в Україні, походження
церковної організації, зв’язків давньоруської Церкви з християнськими
центрами на Сході та Заході та ін., а також висвітлення вказаної
проблематики на сторінках львівських міжвоєнних греко=католицьких наукових видань.
Ключові слова: історико=церковні дослідження, історія українського
християнства, походження церковної організації, греко=католицькі наукові видання.

Опубліковано
2020-12-11
Розділ
ІСТОРІЯ: РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО І СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА