Еволюція агіографії: між культом та літературою

  • Catherine Usachova

Анотація

Аналізується еволюція агіографічних текстів у західному та східному
християнстві, простежуються запозичені й питомі риси агіографії Київської
Русі, розглянуто особливості функціонування агіографічних творів
у сучасному інформаційному просторі.
Ключові слова: агіографія, культ, християнство, сюжет, структура.

Опубліковано
2020-12-10
Розділ
ІСТОРІЯ: РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО І СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА