Печерні сакральні пам’ятки над Дністром: дискусійні питання щодо хронології запровадження християнства в Україні

  • Oleksandra Kyrychuk

Анотація

Проаналізовано погляди науковців на походження печерних сакральних
пам’яток Подністров’я. Зроблена спроба історичної реконструкції
християнізації Придністров’я; наведено певні аргументи на користь
гіпотези про використання скельних монастирів ранніми християнами ще
до офіційного запровадження християнства у Давньоруській державі 988р.
Ключові слова: печери, печерні пам’ятки, скельний монастир, християнство, язичництво, готи, даки, черняхівська культура, тиверці, Римська
імперія, Подністров’я.

Опубліковано
2020-12-09
Розділ
ІСТОРІЯ: РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО І СЕРЕДНЬОВІЧНА ЦЕРКВА