Релігійне життя русинів та українців Хорватії: історія та сучасність

  • Mykola Nahirnyj
  • Oleksandr Savchuk

Анотація

Розглядається релігійне життя русинсько-української діаспори Хорватії в різнома-
нітних його виявах із наголосом на останнє десятиріччя ХХ ст.
Ключові слова: русини, українці, Хорватія, Крижевацька єпархія, греко-католицька
церква, діаспора

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.