Релігієзнавчі студії Миколи Андрусяка (1902–1982 рр.)

  • Vladimir Hayuk
  • John Palamar

Анотація

Висвітлено життєвий шлях українського історика, громадсько-культурного діяча,
його участь у національних змаганнях, творчий доробок. Розглянуто основні на-
прями наукових зацікавлень М. Андрусяка, релігієзнавчі праці вченого, присвячені
проблемам історії української Церкви, дослідженню життєдіяльності її діячів.
Ключові слова: державно-соборницькі прагнення, історико-церковні дослідження,
церковно-релігійне життя, українська історіографія, краєзнавство

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.