Релігійна тематика у працях Адама Фішера

  • Roman Tarnavskyi

Анотація

Розглядається релігійна тематика в етнологічних студіях Адама Фішера. Проаналі-
зовано погляди вченого на різноманітні питання міфології давніх слов’ян, народної
демонології, обрядовості слов’янських етносів, зокрема, на зв’язок у ній дохристи-
янських та християнських мотивів. Особливий акцент зроблено на характеристиці
А. Фішером місця домашніх духів у світоглядній системі слов’ян. Докладно розгля-
нуто маловідому публікацію дослідника, присвячену культу Діви Марії у поляків.
Ключові слова: Адам Фішер, релігія, вірування, свято, духи, Діва Марія

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.