Наукові середовища Польської автокефальної православної церкви у 1945–1989 рр. (за матеріалами періодики)

  • Maryna Khomych

Анотація

Досліджена наукова діяльність Польської автокефальної православної церкви в
1945–1989 рр. на основі матеріалів періодичних видань Варшавської митрополії
та Перемишльсько-Новосанчівської єпархії. Проаналізовано процес отримання
священнослужителями наукових ступенів з богослов’я. Висвітлена практика про-
ведення богослужбово-пастирських конференцій та інших академічних заходів як
дієвих чинників у розвитку наукової сфери Церкви.
Ключові слова: християнство, православ’я, Польська автокефальна православна
церква, наука, богослов’я, дослідження, конференція

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.