Нариси історії української церкви Св. Покрови в м. Каліш (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України у Львові)

  • Volodymyr Zilinskyi

Анотація

Присвячено різноманітним аспектам функціонування української православної
церкви Св. Покрови в м. Каліш (Польща) в період з 1921 по 1939 р. Розглядаються
умови забезпечення релігійних потреб української військової еміграції. Аналізуються
відносини настоятелів храму із Правлінням Української Станиці в Каліші, Укра-
їнським Центральним Комітетом у Варшаві та Варшавсько-Холмською духовною
Консисторією Польської Автокефальної Православної Церкви.
Ключові слова: еміграція, армія УНР, Польща, Український Центральний Комі-
тет, Українська Станиця, Варшавсько-Холмська духовна Консисторія, церква
Св. Покрови

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.