Повсякденне життя священиків і вірників Мукачівської греко-католицької єпархії в 20–30-х роках ХХ ст. (за матеріалами журналу «Душпастиръ»)

  • Diana Shterr

Анотація

На прикладі матеріалів офіційного друкованого органу Мукачівської та Пряшівської
греко-католицьких єпархій у 20–30-х рр. ХХ ст. розкрито складні взаємини між пас-
тирями та паствою, що часто перебували на межі сакрального та профанного. Також
автор подає коротку історію виникнення журналу «Душпастиръ» та формування її
редакційної колегії.
Ключові слова: греко-католики, Мукачівська єпархія, священики, вірники, повсяк-
денне життя

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПОЗА РАДЯНСЬКИМ ПРОСТОРОМ ХХ СТ.