Конфесійний розкол у середовищі Євангельських християн-баптистів в УРСР повоєнного періоду

  • Olexandr Lakhno

Анотація

Подано історіографічний огляд наукового вивчення проблеми церковної опозиції
Євангельських християн-баптистів, яка виникла на території СРСР, зокрема і в УРСР,
після Другої світової війни та існує до сьогодення.
Ключові слова: Євангельські християни-баптисти, пізній протестантизм, релігієз-
навство, церковна опозиція

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В СРСР