Внутрішньоцерковні течії в Харківській єпархії Українського Екзархату Руської Православної Церкви в 20-х роках ХХ століття

  • Mykola Yatsyuk

Анотація

Досліджено виникнення внутрішньоцерковних течій на єпархіально-регіональному
рівні в межах тогочасної Харківської єпархії Українського екзархату Руської пра-
вославної церкви. Автор зосередив свою увагу на автокефальній, обновленській і
лубенській течіях, що існували на цих теренах. Наведено численні факти внутріш-
ньоцерковної боротьби за храми та вірян, а також доведено безпосереднє втручання
органів радянської влади у справи РПЦ. Це втручання мало системний характер і
призвело до перманентної кризи в церковно-православному середовищі на Харків-
щині аналізованого періоду.
Ключові слова: церква, внутрішньоцерковні течії, церковний розкол, Харківська
єпархія, радянська влада, держава, криза

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В СРСР