Діяльність державних та громадських органів антирелігійної пропаганди у 1920-х рр. на Донеччин

  • Andriy Fesenko

Анотація

Досліджується проблема державно-церковних відносин у 20-х рр. ХХ ст. Автор
аналізує та узагальнює практичні аспекти діяльності державних та громадських
органів антирелігійної пропаганди на території Донеччини у 1920-х рр. Зазначе-
но, що вплив православ’я на суспільно-політичне життя цього регіону ще не був
предметом спеціального дослідження і тому вивчення ролі Православної церкви в
Донбасі 1920-х рр. дасть змогу частково заповнити існуючі фактологічні прогалини
у історії взаємин держави та Церкви в Україні.
Ключові слова: Православна церква, радянська влада, державно-церковні взаємини,
органи антирелігійної пропаганди, Спілка войовничих безвірників

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В СРСР