Релігійний чинник у процесі державотворення: еволюція візії В’ячеслава Липинськог

  • Irina Perederiy

Анотація

Висвітлено еволюцію поглядів В. Липинського на місце й роль релігійно-церковної
сфери у державному будівництві. Доведено, що в дореволюційний період учений
відокремлював державно-політичне життя від церковної царини, натомість в емігра-
ційну добу свого життя відводив важливу роль релігії та Церкві у процесі успішного
українського державотворення.
Ключові слова: В. Липинський, Церква, релігія, державне будівництво

Опубліковано
2020-12-04
Розділ
ІСТОРІЯ: ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ