Шлюбно-сімейні відносини православних мирян у працях Івана Огієнка

  • Iryna Petrenko

Анотація

Йдеться про таку важливу сферу людського життя, як шлюбно-сімейні відносини в
українських православних родинах на сторінках праць Івана Огієнка (Митрополита
Іларіона). Вчений особливу увагу звернув на статус жінки в українській родині.
Іван Огієнко не оминув увагою і такий факт, що Церква, оголосивши шлюб одним
із церковних таїнств, вела тривалу боротьбу з традиційними уявленнями про нього,
що ґрунтувалися на звичаєвому праві слов’ян.
Ключові слова: Іван Огієнко, Православна Церква, шлюб, сім’я, вінчання, тради-
ція

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)