Ментально-світоглядні пріоритети нової генерації священиків України в модерну добу

  • Inna Shugalyova

Анотація

У статті розглядається ґенеза становлення світоглядних, ментальних та духовних
цінностей молодих священиків на зламі століть
Ключові слова: священик, світогляд, менталітет

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)