Церковно-парафіяльна школа при Сампсоніївському храмі міста Полтави

  • Tetyana Оnipko
  • Tatyana А. Onipko

Анотація

Узагальнено історичний досвід діяльності церковнопарафіяльної школи при Самп-
соніївському храмі на полі Полтавської битви наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Наголошено на виховному значенні школи та її внеску у формування серед підлітків
та їх батьків християнських цінностей.
Ключові слова: поле Полтавської битви, церковнопарафіяльна школа, навчання, ви-
ховання, християнські цінності, доброчинність

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)