Осередки римо-католицизму на півдні України в другій половині ХІХ–початку ХХ ст.: історико-статистичний анал

  • Natalia Bulanova

Анотація

На основі раніше не оприлюднених джерел зроблено історико-статистичний аналіз
кількості римо-католицьких громад в Південній Україні, виявлені основні фактори
їх зростання у містах та сільській місцевості, описані ареали поширення конфесії
у регіоні.
Ключові слова: Південна Україна, римо-католики, місто, сільська місцевість, засе-
лення, індустріалізація, статистика

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)