Релігійно-просвітницька діяльність земств Півдня України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): аналіз матеріалів діловодства та періодики

  • Olga Saraeva

Анотація

Стаття присвячена визначенню інформативних можливостей діловодної докумен-
тації та матеріалів періодичної преси, що висвітлюють вплив діяльності земських
органів самоврядування на культурно-релігійне життя Півдня України наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст. Розглядаються основні види діловодних джерел, характерних
для цього періоду. Виокремлюються основні питання релігійного життя регіону,
представлені на сторінках регіональної преси.
Ключові слова: матеріали діловодства, матеріали періодичної преси, православ’я,
штундизм, релігійна конфесія, баптизм

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)