Офіційна церква і релігія на території Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії (1817-1857)

  • Valeriya Tsubenko

Анотація

Автор на основі залучення та критичного осмислення архівних джерел розкрила
діяльність православної церкви на території Новоросійського (Херсонського) вій-
ськового поселення кавалерії. У статті комплексно досліджено і проаналізовано
релігійний склад військових поселенців, розглянуто храмове будівництво.
Ключові слова: Новоросійське (Херсонське) військове поселення кавалерії, посе-
ленці, церква, релігія

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)