Метричні книги колоністів Донбасу (за матеріалами Державного архіву Донецької області)

  • Olha Kryhina

Анотація

Розглянуті метричні книги представників різних віросповідань. грецького, німецького
та єврейського населення Донбасу наявні у фондах Державного архіву Донецької
області, дають змогу виокремити етноконфесійні особливості релігійних громад у
регіоні.
Ключові слова: метричні книги, представники різних віросповідань, традиційні
особливості

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)