Розбудова структур православної церкви Донеччини у другій половині XVII – початку ХХ ст.

  • Ilja Lukovenko

Анотація

Розглянуто хід розбудови православної мережі на теренах Донеччини у другій по-
ловині XVII – початку ХХ ст. в контексті залюднення регіону.
Ключові слова: православна церква, Донецька область, залюднення

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)