Повне зібрання законів Російської імперії як джерело з правового статусу лютеранської та католицької церков Півдня України (друга половина XVIII–XІX ст.) .

  • Julia Negoda

Анотація

Запропоновано аналіз законодавчих актів Російської імперії як джерела для вивчення
історії віросповідання лютеран та католиків Півдня України. Подано огляд законо-
давчих актів. Простежено особливості церковної організації та системи управління
католицьких та лютеранських громад. Розглянуто правовий статус лютеранських і
католицьких церков Півдня України. Визначено ставлення царського уряду до като-
ликів та лютеран Півдня України. Проаналізовано законодавчі акти, які відображали
конфесійну політику Російської імперії щодо неправославного населення України.
Ключові слова: законодавчі акти, конфесійна політика, віросповідання, католики,
лютерани

Опубліковано
2020-12-03
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)