Іудеї, вірмено-григоріани та католики у Подунав’ї (ХІХ ст.)

  • Irina Verkhovtseva

Анотація

Охарактеризовано етноконфесійні групи іудеїв, вірмено-григоріан, католиків Укра-
їнського Подунав’я у контексті соціокультурного розвитку краю в ХІХ ст.
Ключові слова: іудеї, вірмено-григоріани, католики, Українське Подунав’я, етно-
конфесійні групи

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)