Sprawa unicka w guberni Siedleckiej

  • Jarosław Cabaj

Анотація

Досліджуються проблеми Греко-католицької церкви у Сідлецькій губернії протягом
1875-1905 рр. Висвітлюється політика оправославлення і русифікації російської
влади у Підляському воєводстві.
Ключові слова: греко-католицька, Cідлецька губернія, цар Микола II, Указ про ві-
ротерпимість

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)