Ідея автокефалії Української Православної Церкви серед духовної та культурної еліти України XVIII-XIX ст

  • Sergiy Bashynskyi

Анотація

Статтю присвячено розгляду історіографії видатних церковних та культурних діячів України
XVIII-XIX ст., на підставі якої робиться висновок їх позиції щодо автокефального буття
Української Православної Церкви та акту 1686 р. зокрема та робиться спроба дослідити хто ж
дійсно виявився хранителем та носієм ідеї незалежності Українського Православ’я протягом
перебування Української держави та Церкви під владою Російської імперії.
Ключові слова: автокефалія, юрисдикція, Українська Православна Церква, Київська митрополія, Ми-
кола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Кирило-Мефодіївське братство, митр. Євгеній (Болховітінов),
архієпископ Філарет (Гумільовський), протоієрей. Федір Тітов, Книга буття українського народу

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)