Відродження православ’я на Поділлі наприкінці XVIIIст. у контексті політики царської Росії

  • Bohdan Khikhlach

Анотація

Висвітлюються етапи поширенні православ’я на Поділлі в кінці XVIII ст.,
розкривається роль місцевих органів влади у допомозі приєднання віруючих-уніатів
до Російської православної церкви.
Ключові слова: православ’я, священик, унія, церква

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)