Видання українського перекладу Євангелія на сторінках журналу «Киевская старина

  • Tetjana Tronko

Анотація

Аналізується відображення на сторінках журналу «Киевская старина» процесу
перекладу та видання Євангелія українською мовою, ставлення громадськості до
впровадження рідної мови українців у церковно-релігійне життя.
Ключові слова: «Киевская старина», Євангеліє, Святе Письмо, українська мова

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)