Микола Устиянович: сторінки біографії

  • Natalia Benkalovych

Анотація

Охарактеризовано сторінки біографії Миколи Устияновича. Зосереджено увагу на
його священичій, науковій та педагогічній діяльності.
Ключові слова: Микола Устиянович, греко-католицькі священики, науково-
педагогічна діяльність, Тит Ревакович

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)