Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича

  • Vasyl Pedych
  • Vitalii Telvak
  • Viktoria Telvak

Анотація

Досліджується історико-церковна проблематика в науковій спадщині історика,
археолога, етнографа Володимира Антоновича. Проаналізовано основні праці
вченого з цієї тематики. Зроблено висновок, що попри значну їх заполітизованість
та концептуальну застарілість, вони презентують погляди історика на проблему в
контексті наукових досліджень 60-х років ХІХ ст.
Ключові слова: Володимир Антонович, історико-церковні дослідження, православна
церква, церковна унія

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)