Діяльність о. Сильвестра Сембратовича у Львівському університеті

  • Dmytro Korbiak

Анотація

Досліджується викладацька і наукова діяльність о. Сильвестра Сембратовича на
теологічному факультеті Львівського університету. Проаналізовано його універси-
тетську кар’єру, основні форми і напрями роботи, матеріальне забезпечення.
Ключові слова: Сильвестр Сембратович, Львівський університет, теологічний фа-
культет, догматика

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)