Основні статті витрат та організація побуту греко-католицького парафіяльного духовенства Галичини наприкінці ХІХ століття

  • Natalia Kolb

Анотація

Крізь призму основних статей видатків галицького греко-католицького парафіяльно-
го духовенства кінця ХІХ ст. розкривається низка різнорідних питань, що займали
вагоме місце в житті верстви того часу.
Ключові слова: Галичина, греко-католицьке парафіяльне духовенство, основні статті
витрат, податки, організація побуту

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)