Релігійна тематика у перших виданнях товариства «Просвіта» 1868 – 1871 рр.

  • Volodymyr Pashuk

Анотація

Проаналізовано видання «Просвіти» на релігійно-церковну тематику, що побачили
світ у перші три роки діяльності Товариства. Виокремлено друки, в яких відобра-
жено і виключно духовну тематику, і статті, в яких поєднано релігійний текст із
світськими сюжетами.
Ключові слова: Товариства «Просвіта», просвітні видання на релігійно-церковну
тематику

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)