Образ католицизму в українській історичній думці Східної Галичини ХІХ ст.

  • Ivan Kutsyi

Анотація

Досліджено образ католицизму в українській історичній думці Східної Галичини
ХІХ ст. З’ясовано ставлення істориків до Католицької церкви та її ролі в українських
церковно-релігійній історії. Окрему увагу звернуто на погляди українських істориків
щодо ролі Католицької церкви в укладенні Брестської церковної унії.
Ключові слова: католицизм, церква, унія, Захід, Європа, історіографія

Опубліковано
2020-12-02
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)