Провиниенции в изданиях типографии Львовского братства первой половины XVIII в.

(по материалам собрания Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника)

  • Yuliya Shustova

Анотація

Досліджено видання друкарні Львівського Успенського братства першої половини
XVIII в., котрі зберігаються у відділі рідкісної книги Львівської національної на-
укової бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України.
Ключові слова: Львівське Успенське братство, Львівська національна наукова біблі-
отека ім. В. Стефаника НАН України, релігійна література.

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: НОВА ДОБА (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)