Богослужбові книги у Крехівському василіанському монастирі у другій половині XVIII ст.

  • Ivan Almes

Анотація

На основі аналізу інвентарних описів, що зберігаються у фонді 684 Центрального
державного історичного архіву України у Львові, охарактеризовано кількісний та
якісний склад богослужбових книг Крехівського василіанського монастиря в другій
половині XVIII ст. Крім того, здійснена спроба ідентифікації деяких примірників
богослужбової літератури даного монастиря.
Ключові слова: Крехівський монастир, богослужбові книги, інвентарний опис

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)