Посвяти унійних храмів на Брацлавщині у другій половині XVIII ст

  • Irena Vodzyanovska

Анотація

У статті розкривається калейдоскоп храмових посвят, що склався на кінець
XVIII століття на Брацлавщині. Досліджено 1039 існуючих парафіяльних церков,
які існували на цій території поміж 1782-1795 роками. Вказано домінуючі посвяти,
як богородичні, а також святих покровителів яким місцеве населення надавало
перевагу.
Ключові слова: Греко-католицька церква, брацлавське воєводство, посвяти, гене-
ральні візитації

Опубліковано
2020-12-01
Розділ
ІСТОРІЯ: ВІДРОДЖЕННЯ І ПОЧАТОК НОВОЇ ДОБИ (ХVІ – КІНЕЦЬ ХVІІІ СТ.)